Voeg toe aan favorietenVertaling van het woord "gdp" in het Nederlandse

bbp


   Andere vertalingen
SynoniemenBetekenis van het woord gdp

gross domestic product.Vergelijkbare woordenVoorbeelden van de vertaling (Engels)Voorbeelden van de vertaling (Nederlandse)

 1. Het bbp-effect van de maatregel.
 2. Het bbp-effect is de doorvertaling van de leerwinst op de korte termijn naar het loon van de leerlingen waarop de maatregel van toepassing is op de lange termijn.
 3. Dit betekent dat het bbp-effect alleen het private rendement op onderwijs in termen van inkomen weergeeft.
 4. Allereerst maakt het bbp-effect gebruik van de leeropbrengst per kind.
 5. Tot slot houdt het bbp-effect rekening met alle jaren in het hele werkzame leven.
 6. Dit komt ook terug in de bbp-effecten.
 7. Het bbp-effect is een doorvertaling van die leerwinsten naar het later verdiende loon.
 8. Daarnaast worden het bbpeffect en kwalitatieve aspecten zoals gedragseffecten in kaart gebracht.
 9. Het bbp-effect volgt, anders dan in eerdere hoofdstukken, niet automatisch uit de leerwinst en het aantal gebruikers en omvat naast het effect op lonen van werkenden ook het effect van scholing op bedrijfswinsten en werkgelegenheid.
 10. Er is helaas onvoldoende informatie beschikbaar om de effecten van scholing voor werkenden op het bbp te kunnen bepalen.
 11. Automatisch betekent dit dat ook het effect op lonen of % bbp nul is.
 12. Kansrijk onderwijsbeleid neemt daarom uitsluitend en systematisch complementaire leerwinst mee in het bbp-effect van maatregelen die zich richten op achterstandsleerlingen en waarvan bewezen is dat deze leerachterstanden opheffen.
 13. Dit aantal vormt de grondslag waarmee het bbp-effect van een maatregel wordt berekend.
 14. Wij gebruiken bij de bepaling van het bbp-effect een kengetal voor de inkomensgroei.
 15. Het bbp-effect is vervolgens de contante waarde van de inkomensstijging die zich in de maatschappij zal voordoen, uitgedrukt als percentage van het huidige bbp.


  Andere woorden